Ο σύνδεσμος μας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ΠΣΑΚ ΤΗΣ 12/11/2013

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στα γραφεία του Συνδέσμου μας στο ΟΑΚΑ , μετά τις αρχαιρεσίες της 22ης Νοεμβρίου 2017, συνεδρίασε το νεοεκλεγέν συμβούλιο του Συνδέσμου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση σε σώμα» . Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το καταστατικό , συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΚ

   
Πρόεδρος

Εμμανουήλ Παπαμακάριος

Αντιπρόεδρος A'

Δημήτριος Μαυροειδής

Αντιπρόεδρος Β' Ανδρέας Γλυνιαδάκης
Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Ξανθόπουλος

Ειδικός Γραμματέας

Ιωάννης Μολφέτας

Ταμίας

Νικόλαος Βούλγαρης

Μέλος

Ιωάννης Ψαθάς

 

Αναπληρωματικά Μέλη:  Νικόλαος Λιακόπουλος, Χρήστος Πετροδημόπουλος, Τριαντάφυλλος Πεταλωτής

 
   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κατάλογος Συνεργατών ΠΣΑΚ

Γεν. Διευθυντής 

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

    

Ορκωτός Λογιστής 

Κωνσταντίνος Κουφός

Νομικός Σύμβουλος

Γιάννης Ζαφειρόπουλος

Υπεύθυνος Τύπου

Κυριάκος Καψής

Υπεύθυνος Site                    Κυριάκος Καψής

Γραμματεία

Λούβαρη Ροδάνθη

Επιτροπή ΕΕΟΔΑΚ Α' - ΕΣΑΚΕ

Νομικός Σύμβουλος

Βασίλης Γαλλιάς (Τακτ. Μέλος)

Νομικός Σύμβουλος

Θεόδωρος Μπριάνης (Αναπλ Μέλος)

Επιτροπή ΕΕΟΔΑΚ Β' - ΕΟΚ

Νομικός Σύμβουλος

Ηλίου Χρήστος (Τακτ. Μέλος)

Νομικός Σύμβουλος

Ζαφειρόπουλος Γιάννης (Αναπλ. Μέλος)

Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών

Ταμίας

Βούλγαρης Νίκος

                           Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Δημήτρης Γαργαλιάνος (τηλ:6974383971)
                           Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Ταφίδης Αναστάσιος (τηλ:6937274007)