2009-12-28

Η ανακοίνωση του ΓΓΑ για τα θέματα του ΠΣΑΚ

28/12/2009

"Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, κατόπιν των συναντήσεων του με τον Π.Σ.Α.Κ., την Ε.Ο.Κ. και τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και μετά από ενδελεχή εξέταση των πλευρών, δήλωσε τα ακόλουθα:
 
1. Οι συμβάσεις του συνόλου των παικτών της Α2 εθνικής κατηγορίας πρέπει να είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με πλήρη κάλυψη από το ΙΚΑ. 
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παικτών της Α2 θα πρέπει να γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, που γίνεται των παικτών της Α1. Θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, ως προς τα παραπάνω ζητήματα.
Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ιδιαίτερα προς ορισμένα αθλητικά σωματεία, θα συμβάλει οικονομικά για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
2.  Οι οικονομικές διαφορές των παικτών της Α2 θα επιλύονται από τις ΕΕΟΔΑΚ και θα γίνει, αν απαιτείται, νομοθετική παρέμβαση και σε αυτό το θέμα.
3.  Η οικονομική επιχορήγηση των ΤΑΚ και των αθλητικών σωματείων της Α2 θα δίδεται υπό τον όρο του ανεκχωρήτου μέχρι ποσοστού 80% και θα καταβάλλονται από την επιχορήγηση αυτή, πρώτα οι νόμιμες υποχρεώσεις προς τους αθλητές, προπονητές και λοιπούς εργαζόμενους του τμήματος μπάσκετ του σωματείου ή ΤΑΚ.
Δεν θα εκταμιεύονται επιχορηγήσεις, αν δεν υπάρχει αποδοχή του ανεκχωρήτου από τους επιχορηγούμενους φορείς. Η λύση αυτή θα προωθηθεί διοικητικά εντός της προσεχούς εβδομάδος.
4.  Τα λοιπά θέματα που αφορούν την Α2 θα επιλυθούν κατόπιν διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών και της Πολιτείας.
5.  Κατόπιν επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και της ΕΡΤ, καταβάλλεται προσπάθεια καταβολής, εντός του Ιανουαρίου, των οφειλομένων και δεδουλευμένων τηλεοπτικών δικαιωμάτων του μπάσκετ. 
6.  Το θέμα της ελεύθερης μετακίνησης των αθλητών της Α1 και Α2, λόγω τυχόν χρεών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις των ενδιαφερομένων πλευρών, επεσήμανε ότι η Πολιτεία θα λάβει θέση στο θέμα αυτό, ώστε να εξευρεθεί, κατόπιν τετραμερούς διαλόγου, η μέση λύση ώστε, αφενός οι αθλητές να μην αισθάνονται ότι βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και αφετέρου να λαμβάνεται υπόψη η δυσμενής οικονομική συγκυρία.
Η Πολιτεία ωστόσο θεωρεί ότι η διαδικασία ενώπιον των δύο οργάνων δικαιοδοτικής δικαιοδοσίας, αφενός πρέπει να συντομευτεί, να μην φέρει τυπικό χαρακτήρα παρέλκυσης του θέματος η πρωτοβάθμια απόφαση, πρέπει δε, να είναι εκτελεστή άμεσα πλην ελαχίστων περιπτώσεων, ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του πρωτοβαθμίου οργάνου.
7. Η εγγυητική επιστολή των σωματείων της Α1, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων των πλευρών, πρέπει να αναπροσαρμοσθεί στο ποσοστό 15% του προϋπολογισμού των σωματείων και κατόπιν διαλόγου να καθοριστεί το ελάχιστο ύψος της, έτσι ώστε η εγγύηση να αποκτήσει σταδιακά ουσιαστικό χαρακτήρα.
Για τα λοιπά θέματα της Α1 και Α2, τόσο από την πλευρά των αθλητών, όσο και από την πλευρά της Ομοσπονδίας και των σωματείων, τα μέρη θα κληθούν σε διάλογο στην αρχή της νέας χρονιάς, προκειμένου να επιτευχθεί με συναίνεση μια γενική συμφωνία.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ζήτησε από τον Π.Σ.Α.Κ. την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων, για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να εξαρτήσει, για λόγους προσωπικής του αρχής, την πρόοδο των συζητήσεων και εξουσιαστικές θέσεις, τις οποίες λαμβάνει κατόπιν του διαλόγου του με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, από την αναστολή αυτή".